Monday, 13 June 2016

Mëkatarët që kthehen tek Unë do të favorizohen në çast

E Martë, 20 Dhjetor 2011, në 20:30

Bija Ime më e dashur, përse fëmijët e Mi ndjehen kaq të braktisur në botë tani?

Përse dëshpërohen ata nga hidhërimi dhe vetmia kur e gjitha që duhet të bëjnë është të më thërrasin Mua, Jezusin e tyre, për t’ju dhënë ngushëllim?

Secili prej tyre duhet të kthehet dhe të më kërkoj Mua ndihmë. Unë do t’i përgjigjem secilës lutje. As edhe një kërkesë nuk do të kaloj pa u dëgjuar dhe lutjet e tyre do të përgjigjen sipas Vullnetit Tim të Shenjtë.

Sa shumë harrojnë se kur ata kthehen tek Unë, Unë Jam vazhdimisht duke qëndruar krah tyre.

Çdo shpirt në Tokë është i shtrenjtë për Mua.

Sikur vetëm ta kuptonin se më sjell Mua Gëzim të madh kur ata kthehen tek Unë për ndihmë.

Më jep Mua akoma më shumë gëzim dhe kënaqësi kur mëkatarët më kërkojnë Mua t’i fal ata dhe tregojnë trishtim për mëkatet e tyre.

Këta janë shpirtrat që favorizohen në çast. I thuaj atyre se kurrë nuk duhet të kenë frikë të kthehen tek Unë, sepse Unë Jam Përherë-i Mëshirshëm. Lehtësimi që ata do të ndjejnë më pas është një hir që Unë e hedh mbi ata me zemra të ngrohta, të sinqerta.

Kjo është periudha e vitit kur Mëshira Ime hidhet më tepër nëpër mbarë botën. Prandaj kthehuni tek Unë tani për forcën dhe hiret e duhura për t’ju ndihmuar të duroni sprovat tuaja në botë.

Jezusi juaj
Shpëtimtari dhe Shpenguesi i Njerëzimit

Mesazhi ne anglisht: